Nå ut till
aktieägarna digitalt

Vi skapar relevant innehåll och har kanaler där ni som bolag kan
förtydliga, förklara och bemöta aktieägarnas frågor

Financial News For The Global Citizen

C Talk

Intervju med VD eller annan befattningshavare i syftet är att bygga marknadens förtroende och ge en överblick av företaget, affärsmöjligheten och potentialen

Deep Talk

Intervjuer med VD eller andra chefer för att fördjupa kunskapen om företaget, teamet bakom, affärsmöjligheten och potentialen med fokus på bolagets verksamhet och det operativa arbetet

Live Talk

Intervju med VD eller annan befattningshavare för att kommentera eller förtydliga ett PM eller kommunikation från bolaget. Det kan även vara en händelse, förändrat marknadsläge, trend eller lagstiftning som väsentligt påverkar bolagets verksamhet och framtid

Pitch Talk

Intervju med VD eller annan befattningshavare i startups/onoterade bolag som behöver finansiering och/eller har potential att bli ett bolag som spelar en viktig roll i framtiden. Syftet är att sätta bolaget på kartan och ge en överblick av företaget, affärsmöjligheten och potentialen

Fortune Talk

Intervjuer med framgångsrika och respekterade företagsledare för att få en inblick i deras mindset, hur de investerar och deras viktigaste drivkrafter för framgång

Voice Talk

Alla intervjuer sänds och publiceras även i podcast på Cornelianews.com, Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Itunes. Intervjuerna är antingen på Svenska eller Engelska

Cornelia Invest

Vi hjälper bolag med kapitalanskaffning, ägarspridning och nya strategiska aktieägare

Externa kanaler

Målgruppsanpassad marknadsföring på ett urval av siter
Di.se, Breakit.se, Va.se, Realtid.se, Nasdaq.com, Avanza.se, Techworld.idg.se, Borsen.dk m.fl

Nyhetsbrev

Tillsammans med våra partners har vi möjlighet att nå över 180.000
aktiva personer inom finansbranschen med nyheter, intervjuer och filmer genom e-mail utskick

Cornelia News Network

Sluten facebook grupp för investerare.
Vi presenterar våra case, events och unika investeringsmöjligheter

Urval av bolag som vi bevakat

Shopping Basket
Scroll Up