Sme Sweden

Sme Sweden ska förena börsbolag

Ir Talk with Björn Wallin, Sme Sweden

I den nystartade föreningen Sme Sweden ska noterade bolag hjälpa varandra. Initiativtagaren är Björn Wallin på Recall capital som hjälper börsbolag med finansiering och ökad likviditet. ”Vi såg att många kunder kämpade med samma utmaningar och då växte idén fram,” berättar Björn i intervjun.

Föreningen är för bolag under 1,2 miljarder i börsvärde, vilket motsvarar ca 2/3 av alla noterade bolag i Sverige. Den största utmaningen är den vikande handeln i främst små och medelstora börsbolag. ”För låg handel är ett stort problem som gör bolagen till enkla måltavlor för kursmanipulation och oegentligheter,” berättar Björn Wallin.

”En annan viktig fråga är hur vi löser finansieringsfrågan. Vi har många bolag på börsen som kommer behöva ta in kapital kommande åren och här måste bolagen börja hjälpa varandra men också få hjälp från alla olika aktörer i branschen att hitta hållbara och effektiva finansieringslösningar. Den här typen av frågor kommer föreningen att driva och tanken är att bolagen kommer kunna hjälpa varandra framåt.”


Mer information

Läs mer om Sme Sweden på bolagets hemsida

Gunnar Ek säger ‘vi kommer se bolag gå i konkurs’

Ir Talk with Gunnar Ek, Aktiespararna.

Gunnar Ek berättar om sina erfarenheter från mer än 2000 bolagsstämmor under 40 år och sina år som chef för bolagsbevakningen på Aktiespararna. Han håller fortfarande ett högre tempo än de flesta med resor över hela landet för att vara med på investerarträffar och mer än 200 bolagsstämmor per år.

I intervjun diskuterar vi det rådande börsläget, diverse finansieringslösningar och kommande konkurser. Många bolag har noterats de senaste åren men har nu en illa sits med nedpressade kurser och väldigt lite handel i aktierna. Hur kan man egentligen nå ut i bruset och marknadsföra sitt bolag för att marknaden ska få upp ögonen för bolaget. Hur kommer digitaliseringen och sociala medier förändra IR arbetet och kommunikationen till aktieägarna.


Ir Talk

IR Talk är en kanal som produceras av Cornelia PR för börsnoterade företag. Vi diskuterar nästa generations investerarrelationer med ledande experter för att undersöka hur företag kan använda digitala plattformar för att kommunicera med aktieägarna mer intuitivt och interaktivt.


Mer information

Läs mer om Aktiespararna på bolagets hemsida