Gunnar Ek säger ‘vi kommer se bolag gå i konkurs’

Ir Talk with Gunnar Ek, Aktiespararna.

Gunnar Ek berättar om sina erfarenheter från mer än 2000 bolagsstämmor under 40 år och sina år som chef för bolagsbevakningen på Aktiespararna. Han håller fortfarande ett högre tempo än de flesta med resor över hela landet för att vara med på investerarträffar och mer än 200 bolagsstämmor per år.

I intervjun diskuterar vi det rådande börsläget, diverse finansieringslösningar och kommande konkurser. Många bolag har noterats de senaste åren men har nu en illa sits med nedpressade kurser och väldigt lite handel i aktierna. Hur kan man egentligen nå ut i bruset och marknadsföra sitt bolag för att marknaden ska få upp ögonen för bolaget. Hur kommer digitaliseringen och sociala medier förändra IR arbetet och kommunikationen till aktieägarna.


Ir Talk

IR Talk är en kanal som produceras av Cornelia PR för börsnoterade företag. Vi diskuterar nästa generations investerarrelationer med ledande experter för att undersöka hur företag kan använda digitala plattformar för att kommunicera med aktieägarna mer intuitivt och interaktivt.


Mer information

Läs mer om Aktiespararna på bolagets hemsida